Workshop Tvorenie Na Ceste

Workshop Tvorenie Na Ceste

Životy ľudí s telesným, zmyslovým či mentálnym postihnutím mnohí poznáme len veľmi málo. Ľudia s hendikepom väčšinou nemajú toľko možností ako my „zdraví“, napriek tomu však máme veľa spoločného. Potrebu učiť sa nové, pracovať, byť tvorivý, robiť veci, ktoré nás bavia, zažiť pocit úspechu, mať priateľov. Na festivale sa snažíme životy naše poprepletať aspoň na chvíľu.

Prijmite preto opäť naše pozvanie na stretnutie, kde sa budete môcť dozvedieť niečo o živote ľudí s mentálnym postihnutím a zároveň spoločne zažiť príjemné tvorivé popoludnie. Pred rokom sa workshopu Tvorenie Na ceste zúčastnilo približne 65 účastníkov, pre väčšinu detí, ale aj dospelých to bol prvý kontakt so zariadením umožňujúcim uplatnenie ľuďom s mentálnym postihnutím.

Workshop Tvorenie Na ceste sa uskutoční v sobotu 3. novembra 2018 od 15:00 do 17:00 v kaviarni Na Ceste v Katovom dome na Matúšovej ulici.

Program:

  • * Tvorivé dielne pod vedením lektoriek z KC Aktivity
  • * Výroba dekoračných predmetov s prírodnou tematikou
  • * Spoločná výroba pamätných predmetov pre účastníkov sprievodných podujatí festivalu
  • * Výroba odznakov
  • * Výroba zápisníkov
  • * Kvíz „Z každého batôžka troška“
  • * Tombola netradične – sprav niekomu radosť a prines darček do tomboly. Poteší i čokoláda :)

Vstup na podujatie je voľný

Workshop sa uskutočni v spolupráci s Domovom sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce, Rotary Club Trenčín Laugaricio a KC Aktivity.

Podujatie je súčasťou projektu HoryZonty - festival dobrodružných filmov – 5. ročník sekcie Umenie a šport v živote zdravotne postihnutých, ktorý je spolufinancovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce

DSS Adamovské Kochanovce je určený pre deti a plnoleté fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Cieľom starostlivosti je zabezpečiť, aby aj v živote ľudí s mentálnym postihnutím boli samozrejmosťou základné ľudské práva. Aby klienti mohli pracovať, vzdelávať sa, oddychovať a mať priateľov a byť akceptovaní takí, akí sú. Svojim klientom sa zariadenie snaží vytvoriť vhodné prostredie a zároveň im poskytnúť primeranú podporu.
www.csskochanovce.sk

Kaviareň Na Ceste

Kaviareň Na Ceste je chránenou dielňou, kde si našli uplatnenie mentálne postihnutí ľudia z DSS. Sídli v zrekonštruovaných historických priestoroch Katovho domu a navštíviť ju môžete denne okrem pondelkov od 10.00 do 17.00. Čašníkom s obsluhou pomáhajú asistentky. Zákazníci si môžu vybrať z viacerých druhov káv, limonád, dezertov i slaných dobrôt a limonád vyrobených v trenčianskom regióne.

   Dôležité informácie:

Miesto workshopu: Kaviareň Na Ceste v Katovom dome na Matúšovej ulici
Dátum: sobota 3.11.2018
Čas: 15:00 - 17:00

   Reportáž z workshopu Tvorenie na cesta 2017