Vstupenky na HoryZonty 2018 – predpredaj a rezervácia

Lístky na festival si môžete zakúpiť v KIC od utorka 23.10. do stredy 7. 11.2018.

V predpredaji sú vstupenky na jednotlivé bloky ako aj celofestivalová permanentka.

Novinkou je možnosť rezervácie vstupeniek prostredníctvom webovej stránky festivalu.

Od 8.11.2018 si lístky budete môcť zakúpiť len v kine Hviezda, a to hodinu pred predstavením a v čase jednotlivých filmovo-prezentačných blokov.

Cena lístka zahŕňa:

 • >   • program na dvoch scénach: kino Hviezda, klub Lúč (platí pre obe scény)
 • >   • výstavy (klub Lúč, vstupná hala kina Hviezda, veľká Zrkadlová sála)
 • >   • sprievodné podujatia na poschodí kina Hviezda
 • >   • ChillViIl relax zóna
 
 

CENY VSTUPENIEK

PREDPREDAJ - KIC Trenčín

Predpredaj je možný do 7.11.2018. KIC je otvorené v pondelok až piatok od 8,00 do 17,00.

 • >   CELOFESTIVALOVÁ 3-DŇOVÁ VSTUPENKA (limitovaný počet 200 ks, dostupná len v predpredaji): 22,- EUR,
 • >   FILMOVO – PREZENTAČNÝ BLOK: dospelí – 5,50 EUR; žiaci/študenti 5,00 EUR.
 

Predaj pred predstavením - Kino Hviezda

 • >   FILMOVO – PREZENTAČNÝ BLOK: dospelí – 6,00 EUR; žiaci/študenti 5,50 EUR.

 

Pre REZERVÁCIE platí zvýhodnená cena vstupeniek: dospelí – 5,50 EUR; žiaci/študenti 5,00 EUR.

Rezervácie je potrebné uplatniť (t.j. zakúpiť si rezervovaný lístok v pokladni kina Hviezda) najneskôr 45 minút pred začiatkom jednotlivého bloku.

 

Retro v Metro / 4. 11. 2018 / kino Metro, Trenčín

Predaj v Artkine Metro – pokladňa kina
otvorená pred predstaveniami

 • >   BLOK FILMOV: 3,50 EUR
 

VOĽNÝ VSTUP:

 • >   • Tvorenie na ceste (workshop pre deti) - 3.11.2018 / kaviareň Na Ceste / Katov dom, Trenčín
 • >   • Workout workshop Denisa Kučeru - 8.11.2018 / ihrisko pri Zátoke pokoja
 • >   • sprievodné podujatia výstavy, workshopy, tvorivé dielne organizované v čase trvania festivalu v kine Hviezda