Trvalo udržateľné dobrodružstvo

Na festivale vám opäť ponúkneme aj témy súvisiace s ochranou životného prostredia a prírodných zdrojov. Príroda nám stále poskytuje viac, ako si zaslúžime. Svojim správaním žiaľ človek negatívne ovplyvňuje nielen svoje najbližšie okolie a krajinu, kde žije, ale aj rozsiahle ekosystémy vzdialené tisíce kilometrov.

V sekcii Trvalo udržateľné dobrodružstvo vám predstavíme organizácie, združenia a ľudí, ktorí sa svojimi aktivitami snažia prispieť k ochrane prírody. Tá nám okrem základných podmienok pre život v podobe čistého ovzdušia, vody a potravy poskytuje aj ničím nenahraditeľné možnosti regenerácie fyzických aj psychických síl, športovania, ako aj adrenalínových zážitkov a dobrodružstva.

Skúsme napraviť aspoň niečo z toho, čo sme pokazili. Naša planéta potrebuje našu pomoc. Naviac, nie je len naša...