Tvorenie Na Ceste – report

V kaviarni Na Ceste, ktorá poskytuje chránené zamestnanie ľuďom s mentálnym postihnutím, sa v sobotu 3. novembra 2018 uskutočnil v poradí druhý ročník tvorivého workshopu.

Na programe bolo viacero netradičných kreatívnych aktivity určených pre všetky vekové kategórie detí, ale dosýta sa mohli realizovať aj dospelí. Nápady z dielne KC Aktivity a DSS Adamovské Kochanovce prišlo otestovať približne 50 ľudí. Maľovalo sa, kreslilo, strihalo, lepilo, lakovalo... Vyrábali sa rôzne úžitkové predmety od záložiek a zápisníkov cez rôzne ozdoby a ozdôbky, až po pamätné predmety a odmeny pre účastníkov sprievodných podujatí a súťaži festivalu. Každý si tak mohol vyrobiť niečo pekné nielen pre seba, ale aj potešiť niekoho ďalšieho. Súčasťou workshopu bol aj kvíz a tombola pre všetky deti, ktoré sa doňho zapojili. Samotná tombola bola o to zaujímavejšia, že cenami do nej prispeli nielen organizátori, ale aj samotní účastníci.

DSS sa zapojilo prípravou a tvorbou materiálu na medaile a pamätných predmetov. Okrem samotných aktivít sa v priebehu podujatia mohli návštevníci opäť zoznámiť s prácou ľudí v chránenom prostredí, umožňujúcemu uplatnenie ľuďom s mentálnym postihnutím. Účastníci workshopu tak mohli na vlastnej koži zažiť ochotu a záujem ľudí so zdravotným znevýhodnením uplatniť sa.

Tvorenie Na Ceste sa uskutočnilo vďaka spolupráci s Domovom sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce, Rotary Clubom Trenčín Laugaricio a KC Aktivity. Poďakovanie patrí aj klientom DSS a všetkým účastníkom. Bolo to opäť super stretnutie ľudí, ktorí sú otvoreným novým skúsenostiam a zážitkom.

Workshop bol súčasťou projektu HoryZonty - festival dobrodružných filmov – 5. ročník sekcie Umenie a šport v živote zdravotne postihnutých, ktorý je spolufinancovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.