Zhybovačka – koľko zhybov spravíme spolu za tri hodiny?

Bezobalis Trenčín

Minulý rok sa do zhybovačky zapojilo 40 ľudí. Začalo to nenápadne, ale nakoniec spolu za tri hodiny spravili 604 zhybov. Podarí sa tento rok prekonať tisícku?

Prispejte aj vy svojím zhybom. Každý jeden sa ráta. Na jedného vyžrebovaného účastníka čaká odmena. Nejde o individuálny rekord, stačí chuť zapojiť sa :). Pretože naša zhybovačka sa nesie v duchu tímovej aktivity.

Pripojte sa, zabavte sa. V sobotu 10.novembra na priestranstve pri Zátoke pokoja. :)

   Dôležité informácie:

Miesto: priestranstvo pri Zátoke pokoja pod cestným mostom
Dátum: 10.november 2018
Čas: cca od 10:00 do 13:00