Zelená hliadka

Zelená pre Zelenú hliadku Trenčín

Zelená hliadka má za sebou niekoľko veľmi úspešných akcií a veľa ďalších pred sebou. Dobrovoľníci v organizácií majú zabezpečené všetky pracovné a ochranné pomôcky potrebné na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti. Účasť na akciách je úplne dobrovoľná, je možné prísť a odísť hocikedy počas ktorejkoľvek z akcií. Zelená hliadka je príležitosťou pre každého, kto chce spraviť niečo pre svoje mesto, a teda aj pre seba a svojich blízkych!

Na festivale bude Zelenú hliadku zastupovať Adriana Kováčová. Okrem toho, že sa od nej dozviete, všetko dôležité o aktivitách združenia, o tom, kde a s kým chodia zbierať odpad, ako vyrobili lavičku, či osádzali koše na Brezine, aj čo nové plánujú. Povie vám aj o tom, koľko sa rozkladá odpad v lese a aké je dôležite vytvárať menej odpadu, nielen ho len separovať.

Pripravené bude mať aj fotografie z akcií a drobné aktivity pre deti. Zároveň vám predstaví zaujímavú kampaň Nezábudka a Divozel, ktorej súčasťou je knižka Mateja Zámečníka s rovnomenným názvom.

Zelenú hliadku nájdete počas festivalu na poschodí kina Hviezda v piatok 9. novembra.

A čo dodať na záver?
„Správajte sa k prírode tak, aby ste boli pre ostatných vzorom :)