Pomysli na zmysly

Pomysli na zmysly

Rozumieme nášmu telu? Pocitom, ktoré získavame z vonkajšieho okolia? Aké vnemy v nás vyvolávajú? Najlepšie sa učíme cez vlastné skúsenosti a o tie opäť nebude na našom workshope núdza. Pokúsime sa tiež vcítiť do toho, ako vnímajú svet okolo iní ľudia, či aké by by to bolo, keby sme boli o niektorí z dôležitých zmyslov ochudobnení. Zmyslové podnety prepojíme so zaujímavými aktivitami.

Zážitkové aktivity, zamerané na rozvíjanie zmyslového vnímania pre deti a ich rodičov pripravujeme v spolupráci s Montessori klubom v Trenčíne v sobotu 10. novembra popoludní na poschodí Kina Hviezda.

Fotografie: