Po lanách na HoryZonty

súťaž o celofestivalovú vstupenku

Po lanách na HoryZonty

Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto v uvedených dňoch absolvuje čerenú alebo modrú trasu. Celofestivalovú vstupenku na HoryZonty 2018 získajú dvaja vyžrebovaní účastníci bez ohľadu na čas strávený na trati. Súťažiaci, ktorí na červenej trase dosiahnu čas pod 15 minút, majú ďalší vstup do lanového parku zdarma.

Každý účastník dostane inštruktáž a profesionálne vybavenie na lezenie. Pre plynulosť pretekov odporúčame súťažiacim priniesť si niečo, na čom sa bude dať zmerať čas /stopky, mobil, hodinky.../.

V prípade nepriaznivého počasia bude súťaž presunutá na neskorší termín.

O prípadnej zmene vás budeme informovať na web stránke a FB profile festivalu.

   Dôležité informácie:

Miesto súťaže: Lanový park TARZANIA Trenčín, Brezina
Dátum súťaže: sobota 29. a nedeľa 30. september 2018

Lanový park TARZANIA je postavený z rôznych lanových prekážok, ktoré sú zavesené vo výške na stromoch. Je určený všetkým, ktorí si chcú užiť patričnú dávku adrenalínu, miernu dávku fyzickej námahy a hlavne perfektný zážitok. TARZANIA na Brezine sa nachádza v tesnej blízkosti asfaltovej cesty smerom od hotela Brezina k Čerešňovému sadu. Autom sa tam dostanete od Štefánikovej ulice po Kukučínovej ulici. Pozostáva z dvoch trás vybudovaných pomocou 22 plošín vo výške približne 5 až 10,5 m nad zemou. Modrá trasa meria 229 m, červená trasa - 276 m. Detská trasa meria 71 m.

Fotografie: archív TARZANIA Trenčín