Vyhlásenie XIII. ročníka fotosúťaže s témou „Unikát“

Už tradične sa do diania festivalu môžete zapojiť už skôr a to zaslaním troch fotografií s outdorovou tematikou. Budeme sa tešiť na všetky jedinečné zábery, ktoré sa Vám podarilo zachytiť na Vašich potulkách svetom, či jednoducho zvečnený unikátny moment pri športovej aktivite, počas pozorovania prírodnej scenérie alebo ďalšie nevšedné zážitky, ktoré prináša život spätý so športom a pohybom v prírode.

Fotografie posielajte v požadovanom formáte (viď podmienky a pravidlá) spolu s vyplnenou prihláškou na e-mailovú adresu: fotosutaz@horyzonty.sk.

40 najzaujímavejších fotografií bude vystavených v priestoroch kina Hviezda, z ktorých porota vyberie a ocení štyri najlepšie.

Ocenenia:

Ocenené budú tri najlepšie fotografie (1., 2. a 3. miesto) a udelená bude tiež cena Grand Prix, ktorú získa úplný víťaz.

Vybrané fotografie ako vždy vytlačíme a vystavíme počas festivalu. O tom, ktoré fotografie sa dostanú do užšieho výberu, ako aj o víťazoch, rozhodne trojčlenná porota. Víťazov aj autorov vybraných fotografií, ktoré vystavíme, budeme informovať e-mailom.

Podmienky a pravidlá fotosúťaže

   Podmienky súťaže

   Prihláška

Dôležité informácie:

  • Uzávierka fotosúťaže: 21.10.2018
  • Výstava vybraných fotografií: 8.-10.11.2018
  • Téma fotosúťaže: Unikát
  • Fotografie (max. 3) posielajte: fotosutaz@horyzonty.sk

 

  Kontaktná osoba:

Zuzana Jargašová
tel: +421 904 249 623
e-mail: fotosutaz@horyzonty.sk

 

  Adresa festivalu:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín
Slovensko

Partneri:

© 2018 HoryZonty All Rights Reserved