Podmienky a pravidlá 13.ročníka Fotosúťaže Festivalu dobrodružných filmov HoryZonty 2018

1. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek - amatérski aj profesionálni fotografi. Každý autor môže do súťaže prihlásiť maximálne tri fotografie, ktoré zodpovedajú danej téme. Porota bude hodnotiť fotografie jednotlivo, nie ako sériu.

2. Do súťaže je možné prihlásiť fotografie digitálne a tiež naskenované fotografie z kinofilmu.

3. Téma vyhláseného ročníka: "Unikát“. Uchopenie témy je na samotných autoroch.

4. Fotografie je potrebné zaslať mailom v dvoch veľkostiach (náhľad a tlač):

Náhľad: v rozlíšení 72 dpi (približne 850x1100 px) vo formáte JPG (JPEG) a treba ich označiť ako: „priezvisko-meno-autora-nahlad1“, „priezvisko-meno-autora-nahlad2“, „priezvisko-meno-autora-nahlad3“.
Tlač: vybrané fotografie budú vytlačené na rozmer 30x40cm, preto ich posielajte v rozlíšení optimálne 300 dpi vo formáte JPG (JPEG) tak, aby bolo možné fotografiu zväčšovať na formát 30x40cm – s minimálnym rozlíšením 3500x4700px a treba ich označiť ako: "priezvisko-meno-autora-1", "priezvisko-meno-autora-2", "priezvisko-meno-autora-3".

5. Prihlášky do súťaže a súťažné fotografie je potrebné odoslať do 21. októbra 2018 elektronicky na adresu: fotosutaz@horyzonty.sk (prípadne cez úložisko). Do predmetu vložte heslo „fotosúťaž“ a Vaše meno.

6. Súťažiaci zaslaním fotografií do súťaže potvrdzuje, že do súťaže prihlasuje svoje autorské fotografie a že prihlásené diela sú oslobodené od práv tretej osoby. Prihlásením sa do súťaže zároveň vyjadruje súhlas s pravidlami súťaže a s prípadným ďalším použitím fotografií pri propagácií nasledujúcich ročníkov festivalu.

7. Štyridsať najlepších fotografií, ktoré určí trojčlenná porota bude vystavených na festivale počas celého jeho konania. Z nich určí tá istá porota aj troch víťazov a víťaza celkovej ceny Grand prix. Mená výhercov budú zverejnené na festivale, takisto budú zverejnené na internetovej stránke podujatia. Víťazi dostanú hodnotné ceny. Kontaktovaní budú iba autori vybraných diel na fotovýstavu + víťazi.

8. Snímky prezentované na výstave počas festivalu HoryZonty 2018 (8. – 10. novembra 2018) vytlačí usporiadateľ súťaže na kvalitný fotopapier na svoje náklady. Náhľady 40-tich najlepších fotografií spolu s menami autorov budú zverejnené aj na internetovej stránke www.horyzonty.sk.

9. Termíny:

• uzávierka súťaže: 21. október 2018

• vyhlásenie víťazov a vybraných autorov na fotovýstavu: 28. október 2018

10 Zaslaním fotografie dáva súťažiaci organizátorovi súťaže súhlas na použitie diela v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie. Zaslaním fotografie autor súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže.

 

Adresa festivalu:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín.

 

  Kontaktná osoba:

Zuzana Jargašová
tel: +421 904 249 623
e-mail: fotosutaz@horyzonty.sk

 

  Adresa festivalu:

Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín
Slovensko