Foto porota

Lukáš Matejka

Lukáš Matejka je mladý slovenský "multilaterálny" umelec, narodený v roku 1987. V roku 2016 úspešne ukončil doktorandský stupeň študijného programu Voľné výtvarné umenie na Fakulte výtvarných umení Akadémií umení v Banskej Bystrici, kde pôsobil aj ako externý pedagóg. Žije a tvorí v Trenčíne a Banskej Bystrici. Projekty často signuje autorským pseudonymom Akjetam produkt. Jeho kreatívna produkcia sa orientuje najmä na súčasné formy ako video, krátky film, net-art, multimediálne projekty, interaktívne inštalácie, performance, vj a taktiež grafický dizajn. Techniku found footage pravidelne aplikuje do svojich nielen filmových diel. Obsahovo, v širšom ponímaní, sa zaoberá sociálnym výskumom, kontrastom v živote človeka a prírody, intimitou, vnemom, ale aj protipólom, ako napríklad viacvrstvovej kritike vojny a inštitúcií.

Je zakladateľom, koordinátorom a kurátorom medzinárodného Festivalu svetla a tieňa, ale i projektu Videoart match, ktorý konfrontuje európske študentské videá a videoart vo verejnom negalerijnom prostredí. V roku 2009 inicioval vznik občianskeho združenia TRAKT, v ktorom pôsobil ako predseda, v súčasnosti je jeho kreatívnym členom. Je aj aktívnym členom v Asociácii kreatívcov a spolupracuje na mnohých ďalších projektoch. Jeho pestré portólio je možné nájsť na www.idm.aku.sk/lukas-matejka.

Zuzana Jargašová

Fotografii sa venuje popri cestovateľských potulkách, horolezeckých výjazdoch a objavovaní nových tvárí sveta. Keďže lezenie a cestovanie sú jednými z jej veľkých vášní, tieto témy sa objavujú aj v jej fotografickej tvorbe. Objektívom zachytáva napätie pri prelezoch, ale i pokoj nedotknutej krajiny. Je absolventkou Fakulty umění v Ostrave, na katedre kresby a grafiky, a tak i vo fotografií hľadá línie a tvary, ktoré by bolo možné použiť i do klasicky tlačených grafík či ilustrácií. Rada spája rôzne techniky tvorby, z ktorých vznikajú autorské knihy.

Víťazoslav Vyskočil

Viťo je vášnivý horolezec a napriek tomu, že sa venuje horolezectvu len pár rokov, i táto krátka doba mu stačila na rýchle zlepšenie. Od trenčianskej skalky sa rýchlo prelúskal k mnohým skalným oblastiam na Slovensku i v zahraničí. Pravidelne navštevuje Španielsko, kde v zimnom období prelieza ťažké športové cesty, aby sa o chvíľu mohol vrátiť domov a stihnúť ešte zimné lezenie v Tatrách. Fotografické oko má vycibrené z mnohých lezeckých výjazdov, kde o akčné zábery nie je núdza a kde treba byť šikovný a pohotový, aby tieto fotografie stáli za to.