In Perpetual Motion / V permanentnom pohybe

Základné informácie o filme

  • Réžia: Krystle Wright / Austrália /
  • Minutáž: 5 minút
  • Rok vzniku: 2017

Krátky popis k filmu:

Chápanie umelcových motívov je veľmi zložité, keďže každý umelec je motivovaný iným spôsobom. Toto je príbeh Krystle Wright a jej tvorby dobrodružnej fotografky. Takáto profesia nie je definovaná jediným záberom, je to proces, ktorý je ako dobrodružná cesta, ktorá vášnivo pohlcuje celý životný štýl a je často kľúčovým elementom v tom, ako je fotograf prepojený so svetom.

Fotografie: