A Land Shaped by Women / Krajina, ktorú formovali ženy

Základné informácie o filme

  • Réžia: Anne-Flore Marxer & Aline Bock / Rakúsko, Nemecko /
  • Minutáž: 26 minút
  • Rok vzniku: 2018

Krátky popis k filmu:

Rodová rovnosť má na Islande dlhú históriu a osobitné postavenie. Ako profesionálne snowbordáčky, ktoré celú svoju kariéru tvrdo bojujú za rodovú rovnosť v mužmi ovládanom športe, nám chceli Anne-Flore Marxer a Aline Bock viac priblížiť postoje islandských žien a skombinovať to so svojou láskou k horám a vlnám.

Fotografie: